Erhvervsuddannelser har til hensigt at uddanne dig, der ønsker at blive faglært og samtidig søger en dynamisk uddannelse, hvor man får lov at tage fat.

Transporterhvervet tilbyder 12 faglige uddannelser inden for transport. Uddannelserne, som tager 3 år, veksler mellem undervisning på skole og praktisk uddannelse i en virksomhed. De retter sig mod alle unge, der har mod på at tage fat. Forudsætningen for at starte er blot, at du nærmer dig 18 år, har et normalt helbred/syn og har lyst til kaste dig ud i 3 lærerige og udfordrende år.

 

Læs mere om transportuddannelser på:

transportuddannelser.dk

 

Job i transport:

transportuddannelser.dk

 

Med en transportuddannelse får du:

  • en bred faglig uddannelse, som gør det muligt at søge beskæftigelse inden for stort set hele transportbranchen
  • en faglig uddannelse med alle relevante kørekort og alle nødvendige certifikater
  • en uddannelse, så du fagligt, teknisk og teknologisk er klædt godt på til fremtidens transporterhverv
  • løn under hele uddannelsen, efter der er indgået en lærekontrakt

 

Grundforløb og hovedforløb

Alle transportuddannelserne varer 3 år og starter med 6 måneders grundforløb kaldet ‘Transport og logistik’. Herefter fortsætter man på sit hovedforløb, hvis indhold afhænger af valget af uddannelse.

Hovedforløbet består af en række moduler – nogle obligatoriske og nogle valgfrie. De valgfrie moduler vælger lærling og virksomhed i fællesskab, så uddannelsen målrettes de specifikke behov virksomheden har.

Efter et år på hovedforløbet, er der mulighed for afstigning med kompetence (redder undtaget). Lærlingen har altså mulighed for at afslutte uddannelsen, når de grundlæggende kvalifikationer er opnået, men kan altid stige på igen, hvis ønsket opstår.

Uddannelsesområderne er: Lager, chauffør, personbefordring, lufthavn, redder og bane.

 

Lærekontrakt

For at gennemføre en transportuddannelse, skal der laves en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med en godkendt virksomhed. Denne skal senest være lavet efter de første 6 måneder ved hovedforløbets start, da man påbegynder sin praktik her.

 

Vilkår under uddannelsen

Under grundforløbet, hvor lærlingen går i skole uden en uddannelsesaftale/lærekontrakt, gælder SU-reglerne. Men når man har lavet uddannelsesaftalen, får man udbetalt løn fra kontrakten træder i kraft. Lærlingen ansættes efter gældende overenskomst, og lønnen er under hele uddannelsen (også under efterfølgende skoleophold).

Læs mere på UdannelsesGuiden